Φιρμιλιανός

Φιρμιλιανός
Άγιος της Ανατ. Ορθόδοξης Εκκλησίας, επίσκοπος της πατρίδας του Καισαρείας της Καππαδοκίας (230-268). Ήταν φίλος και θαυμαστής του Ωριγένη. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, έγραψε διάφορες πραγματείες, που χάθηκαν όλες. Σώζεται μόνο μια επιστολή του προς τον σύγχρονό του Κυπριανό της Καρχηδόνας, σε λατινική μετάφραση. Σε αυτήν ο Φ. κηρύσσεται υπέρ του αναβαπτισμού των αιρετικών που επιστρέφουν στην Ορθοδοξία. Στον Φ. και στον πρεσβύτερο Αντιοχείας Μελχίωνα τον Σοφιστή οφείλεται εξάλλου η συγκάλεση της συνόδου του Ικονίου, για να εξετάσει το ζήτημα των αιρετικών. Η μνήμη του τιμάται στις 28 Οκτωβρίου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”